Boosheid bij een verzuimende medewerker

Binnen het tweede spoortraject kan de boosheid/irritatie van een medewerker wel eens de overhand nemen. Dit gevoel kan bijvoorbeeld komen doordat:

 • Er een tweede spoortraject wordt ingezet zonder dat de medewerker dit nodig vindt;
 • De medewerker boos is op de werkgever omdat hij of zij moet voldoen aan de re-integratieverplichtingen in spoor 1;
 • Een medewerker moet herstellen, maar tegelijkertijd ook nog eens moet re-integreren bij de werkgever en in een tweede spoortraject gaan nadenken over andere werkzaamheden en daar actief mee aan de gang gaan.

Maar soms is het niet direct duidelijk en is een medewerker boos en geïrriteerd op verschillende situaties. Dit is vaak niet de echte reden dat de medewerker boos of geïrriteerd kan reageren. Er was voordat de medewerker in het verzuim terecht kwam namelijk vaak niks te merken van boosheid. Waar komt dit gevoel nu opeens vandaan?

Puls - boosheid bij een verzuimende medewerker

Stressrespons bij verzuim

Onderzoek heeft aangetoond dat ziekte en stress nauw met elkaar verbonden zijn. Verzuim kan het stressniveau verhogen wat op zijn beurt kan leiden tot gevoelens van boosheid, irritatie en andere negatieve emoties. Studies hebben aangetoond dat stressreacties geassocieerd zijn met een verhoogde activiteit van het sympathische zenuwstelsel en een toename van stresshormonen zoals cortisol.

Onderzoek naar de omgang

Psychologen Richard Lazarus en Susan Folkman (UC Berkeley in Californië) ontwikkelden het Transactionele stressmodel. Ze brachten twee soorten copingstrategieën in kaart om om te gaan met stress; probleemgerichte coping en emotiegerichte coping:

 • Probleemgerichte coping: actief aanpakken zoals het zoeken naar informatie over de oorzaak, het volgen van een behandeling en het nemen van stappen om de gezondheid te verbeteren.
 • Emotiegerichte coping: het reguleren van de emotie door het zoeken van steun, het uiten van emoties en het vinden van manieren om de stress te verminderen.

Wat kunnen de werkgever en loopbaan- en re-integratieconsultant doen?

Het is belangrijk dat een medewerker de situatie kan beheersen of de impact die het maakt op het welzijn kan verminderen. Als een medewerker wordt aangemeld voor het tweede spoortraject, is deze vaak al bezig met de probleemgerichte coping. Er lopen al onderzoeken en er wordt vaak al behandeld. Maar de werkgever en consultant van Puls kunnen de medewerker nog wel helpen met het emotiegerichte coping:

 • Het luisteren naar een medewerker en zijn verhaal laten doen.
 • Het vragen naar de steun van de familie en vrienden.
 • Wijzen op het effect wat het heeft om het verhaal te doen bij vrienden of familie
 • Het verwijzen naar professionele psychische hulp.
 • Maar ook het teruggeven van de eigen regie, een medewerker zelf verantwoordelijk maken voor de keuzen die zij maken en actief aanzetten tot stappen.
 • Het vertrouwen opbouwen in het eigen kunnen.

Als een medewerker zich minder machteloosheid voelt over de situatie en de emotionele steun neemt toe, dan zal het voor de medewerker makkelijker zijn om de boosheid en irritatie los te laten.

Spoor 2 traject inzetten

Heeft u een medewerker die binnenkort moet starten met een Spoor 2 traject? Dan komt daar aardig wat bij kijken. Laat het re-integratietraject via Puls verlopen voor een soepel proces. Niet alleen gaan wij aan de slag met de medewerker om te kijken waar de mogelijkheden en kansen liggen van de medewerker, maar ook wat de wensen en behoeften zijn zodat de medewerker een baan en organisatie vindt die op lange termijn past. Ook kan zusterorganisatie PSION, ook onderdeel van paraDIGMA groep, worden ingezet wanneer de boosheid bij de medewerker te hoog oploopt en de medewerker hier klachten van gaat ervaren.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.