Bedrijfsmaatschappelijk werk: bloemetjesjurk of maatpak?

Bedrijfsmaatschappelijk werk; voor de één een vanzelfsprekende inzet, voor de ander een onbekende dienst met het imago ‘bloemetjesjurk en geitenwollensokken’. Het tegendeel is waar… Marike Westland licht het toe.

Als bedrijfsmaatschappelijk werker kun je een groot verschil maken voor de mens achter de medewerker en in het verlengde, de werkgever.

Echter, de inzet is breed en kan schuil gaan achter de noemer ‘privacy’ waardoor het voor werkgevers niet altijd duidelijk is wat die meerwaarde dan precies kan zijn. Aan mij de schone taak om u een beeld te geven van bedrijfsmaatschappelijk werk en het belang van maatwerk; wat houdt het in, wanneer zet je deze dienst in en wat levert dat op?

Wat doet een bedrijfsmaatschappelijk werker?

Als bedrijfsmaatschappelijk werker beweeg je je in een breed speelveld waarin je te maken hebt met verschillende behoeften en belanghebbenden. Binnen dit speelveld richt je je in de eerste plaats op het bevorderen van het welbevinden van de medewerker en het helpen oplossen van belemmeringen die het functioneren in de weg staan. Dit met het oog op het voorkomen van (langdurig) verzuim of om de verzuimduur te verkorten waar mogelijk.

Als bedrijfsmaatschappelijk werker ben je gesprekspartner voor zowel werkgever als de medewerker. Juist in die dubbelrol is het zaak dat verwachtingen, wensen en doelen voor een ieder duidelijk en transparant zijn. Hoe beter een ieder is aangesloten in het traject, des te effectiever de inzet.

Wanneer?

Duidelijk mag zijn dat alles wat preventief ingezet wordt, het meest effectief is, zo ook de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk. Hoe eerder signalen zichtbaar en opgepikt worden, hoe sneller deze de juiste aandacht kunnen krijgen. Een laagdrempelige hulplijn vanuit bedrijfsmaatschappelijk werk biedt hierin een uitkomst.

Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van problemen in de privésfeer, als gevolg van scheiding, ziekte of overlijden. Of bij financiële problemen die onrust en stress veroorzaken. Ook kan er sprake zijn van zaken die op het werk spelen, denk aan veranderingen in de werkomgeving, loopbaanperspectief, een ongezonde balans tussen werk en privé. Maar ook begeleiding in de re-integratie, overbruggingstrajecten naar ingezette hulp of meer coaching gerichte vragen kunnen vallen onder de inzet.

Ook als er wel signalen zijn, maar nog geen concreet beeld; de zogenaamde ‘onderbuikgevoelens’, kan het heel zinvol zijn om bedrijfsmaatschappelijk werk aan te bieden. Met het aanbieden van een vertrouwelijk gesprek toon je als werkgever aandacht en ondersteuning zonder direct zelf gesprekspartner te worden. Middels zo’n eerste gesprek vanuit bedrijfsmaatschappelijk werk wordt duidelijk of de signalen aandacht behoeven. Bedrijfsmaatschappelijk werk kan hierin adviseren, meedenken of een vervolgtraject vormgeven.

Wat levert het op?

Als de combinatie mensen, werk en omstandigheden in modellen zouden passen, was de inzet van bedrijfsmaatschappelijk wellicht meetbaar en aantoonbaar geweest. Helaas, de praktijk leert dat dit niet het geval is; in plaats van cijfers en getallen gaat het om gevoelens en gedragingen. Dit betekent dat de meerwaarde vooral ervaren wordt en kan worden door de medewerkers en werkgevers zelf; zij kunnen een inschatting maken van wat voorkomen, verkort of opgelost is met behulp van bedrijfsmaatschappelijk werk.

Om deze reden is het van belang dat er binnen de samenwerking met bedrijfsmaatschappelijk werk voldoende bodem gecreëerd wordt voor verbinding en afstemming. Dit om vanuit een gedeelde doelstelling en visie, passend bij de organisatie, de cultuur en de medewerkers, samen het verschil te kunnen maken en zo een bijdrage te leveren aan duurzame inzetbaarheid.

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden op welke manier bedrijfsmaatschappelijk werk binnen uw organisatie een meerwaarde kan leveren, heeft u een casus waarvan u benieuwd bent of bedrijfsmaatschappelijk werk passend zou kunnen zijn of wilt u graag eens verder praten over de manier van werken en de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.