Wanneer is er sprake van een bedrijfsongeval?

Het was een dag die voor Peter begint als alle andere dagen. Maar rond een uur ’s middags krijgt de dag een verschrikkelijke wending als Peter bij het lassen door een collega wordt geroepen om hem te helpen bij het verhelpen van een storing aan een zaagmachine. Peter dacht dat de stroom eraf was en de veiligheid begrenzers aan stonden  en stak zijn hand in de machine om de zaagbladen los te schroeven. Op dat moment  gingen de bladen draaien en Peter kwam met zijn handschoen vast te zitten tussen de bladen. Hij moest vijf dagen in het ziekenhuis blijven. In eerste instantie probeerden ze in het ziekenhuis Peter zijn duim en twee vingers te behouden, maar deze moesten toch geamputeerd worden. Peter  heeft een jaar niet kunnen werken en is daarna  langzaam is zijn werk hervat.

Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan je zomaar overkomen: (blijvend) letsel door een bedrijfsongeval! Maar wanneer is er sprake van een bedrijfsongeval?

Wat verstaan we precies onder letsel door een bedrijfsongeval en wat zijn de gevolgen?

Volgens de Arbowet kan letselschade door een bedrijfsongeval worden omschreven als: “een gebeurtenis op het werk of in werktijd, die onmiddellijk leidt tot schade aan iemands gezondheid”.  Wanneer er een ongeval plaatsvindt onder werktijd wordt dit een bedrijfsongeval of arbeidsongeval genoemd. Bedrijfsongevallen kunnen zowel fysiek als psychisch letsel veroorzaken.

Bij fysiek letsel kunnen we ons van alles voorstellen, maar hoe zit dat bij psychisch letsel?

Denk hierbij o.a. letsel opgelopen door hoge werkdruk en het verband tussen psychisch letsel ten gevolge van fysiekletsel. Een ongeluk laat vaak meer schade aan de buitenkant zien. Maar een slachtoffer kan ook te maken krijgen met; pijn, verdriet, angst, neerslachtig zijn en/of verminderde levenszin.

Een klassiek bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij de werkzaamheden of ten gevolge van die werkzaamheden. Het hoeft daarbij niet te gaan om een ongeval in de ruimtes van de onderneming zelf. Ook bij een ongeval op een externe werklocatie of op de openbare weg, kunnen we mogelijks gewoon spreken van een bedrijfsongeval. In principe valt een ongeval tijdens het woon-werkverkeer niet onder de definitie van een bedrijfsongeval. Toch bestaan ook hier uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan het woon-werkverkeer waarbij men een voertuig van de werkgever gebruikt, of bij het werken vanuit huis waarbij een leaseauto wordt gebruikt.

Wie bepaalt of er schade is als gevolg van een bedrijfsongeval?

Ten eerste moet er worden geconstateerd dat er sprake is van een ongeval dat werk gerelateerd is. De medewerker “hoeft alleen maar” duidelijk te maken dat hij/zij tijdens het werk letsel heeft opgelopen. Daarna zal de werkgever moeten bewijzen dat hij juridisch gezien geen schuld heeft aan het bedrijfsongeval. Zodra een werkgever ook maar “iets” verweten kan worden, dan is hij in beginsel aansprakelijk. Zelfs al kan hij er feitelijk weinig tot niets aan doen. Bij een bedrijfsongeval wil de Wet de medewerker als zwakkere partij dan de werkgever nu eenmaal “extra beschermen”. De medewerker heeft immers geen invloed op de manier waarop gewerkt wordt. Daar gaat de werkgever over.

De volgende stap is dat dat een medisch professional vast stelt dat er een causaal verband is tussen het bedrijfsongeval en de opgelopen medische klachten (letsel).

Bij een bedrijfsongeval komt er heel veel kijken. Naast de gezondheidsaspecten komen er veel financiële  vraagstukken naar voren en dienen experts zich tegen deze materie aan bemoeien om zowel de werkgever als de medewerker te adviseren. Een medewerker heeft vaak een belangenbehartiger die de (juridische) belangen van de medewerker bewaakt en vertegenwoordigd. De werkgever is doorgaans verzekerd en de verzekeraar heeft tevens een expert, beide zijn vaak jurist, die de belangen van de verzekeraar vertegenwoordigd.

U zult begrijpen dat de (financiële)belangen nogal verschillend zijn. Daarom is er, mede door gerechtelijke uitspraken, een gedragscode opgesteld door en voor verzekeraars, slachtoffers en belangenbehartigers. De zogenaamde gedragscode “Behandeling letselschade”.

Wat is rol van een arbeidsdeskundige in dit soort situaties?

Een arbeidsdeskundige onderzoekt tijdens een letselschadedossier wat de belastbaarheid van een letselschadeslachtoffer is en of het slachtoffer nog het eigen werk of aangepast werk kan uitvoeren. Daarnaast heeft een arbeidsdeskundige de volgende taken bij lestelschade:

  • Vaststellen restcapaciteit: De arbeidsdeskundige beoordeelt of het letsel heeft geleid tot verlies aan arbeidsvermogen en, zo ja, wat dit betekent voor de resterende verdiencapaciteit van  de medewerker
  • Bepalen huishoudelijke hulp: Als de medewerker door het letsel zijn of haar huishoudelijke werk geheel of gedeeltelijk niet meer kan verrichten, kan een arbeidsdeskundige een inschatting maken van het aantal uren huishoudelijke hulp dat er nodig is. Hij bepaalt daarvoor welke activiteiten niet meer door de medewerker kunnen worden uitgevoerd.
  • Bepalen zelfwerkzaamheid. Als de medewerker door het letsel het onderhoud in, aan en rond zijn of haar woning en/of tuin geheel of gedeeltelijk niet meer kan verrichten, kan de arbeidsdeskundige een inschatting maken van het aantal uren hulp dat de medewerker hiervoor nodig heeft.
  • Begeleiden naar passend werk en re-integratie. De arbeidsdeskundige onderzoekt of het mogelijk is de werkplek van de medewerker aan te passen en/of arbeidstaken te verschuiven, zo nodig door omscholing of bijscholing van het slachtoffer. Als terugkeer naar de eigen werkplek niet mogelijk is, kan de arbeidsdeskundige de medewerker begeleiden naar een andere werkgever en/of ander werk.

Zwaarwegende zorgplicht

Als werkgever heeft u als werkgever een zorgplicht. Dit betekend dat een werkgever alles in het werk moet stellen om ervoor te zorgen dat de medewerker het werk veilig kan doen. Denkt hierbij aan veilige machines en gereedschappen. Ook moet de werkgever voldoende toezicht houden op de werkzaamheden van zijn medewerkers. De bedoeling hiervan is dat hij onveilige situaties ziet en onderkent en ervoor zorgt dat deze situaties worden verholpen.

De werkgever moet namelijk alles in het werk stellen om een ongeval te voorkomen en de rechtspraak in Nederland heeft al heel vaak uitgemaakt dat de zorgplicht van de werkgever ver reikt.

Wanneer moet een werkgever een arbeidsongeval melden bij de arbeidsinspectie?

In sommige gevallen is een werkgever verplicht een bedrijfsongeval melden. Denk hierbij aan een bedrijfsongeval met; dodelijke afloop, ziekenhuis opname of blijvend letsel. Het is dus belangrijk om vast te stellen of er sprake is van een bedrijfsongeval of niet.

Enkele  voorbeelden van een bedrijfsongeval zijn o.a.:

  • In een fabriek of bouwplaats; ongeval met gereedschappen, machines, heftruck.
  • Op een kantoor; hoge werkdruk, struikelen over kabels, of ongelukje in de kantine.
  • In de horeca; zich snijden, fysieke overbelasting, uitglijden, of agressieve klanten.

Maar ook een ongeval bij een bedrijfsuitje waarbij een van de medewerkers letsel oploopt kan tot onder bepaalde omstandigheden ook tot een bedrijfsongeval worden gerekend.

Kosten arbeidsongeval

Een werkgever is nagenoeg altijd aansprakelijk voor de schade/kosten die een medewerker heeft door een bedrijfsongeval. Denk hierbij o.a. aan:

  • Extra hulp (hulp in de huishouding);
  • Het inkomen;
  • Eigen risico bij medische hulp.

Kort samengevat zijn het alle kosten die iemand moet maken of heeft gemaakt ten gevolge van het ongeval die hij/zij onder normale omstandigheden niet zou hebben gehad. Maar ook het mislopen van carrière mogelijkheden en de daarbij behorende slarisstijgingen, Smartengeld/immateriële schadevergoeding (Een vergoeding voor “gederfde en nog te derven levensvreugde) en de juridische hulp die u nodig heeft en inroept.

Puls staat voor u klaar

U ziet het: bij een bedrijfsongeval komt er heel veel kijken, naast de gezondheidsaspecten komen er veel financiële vraagstukken naar voren en dienen experts zich tegen deze materie aan bemoeien om zowel de werkgever als de medewerker te adviseren. En wanneer een medewerker onverhoopt uitvalt door een bedrijfsongeval, staat Invero klaar om te kijken naar de belastbaarheid en mogelijkheden doormiddel van een Arbeidsdeskundig onderzoek. Ga voor meer informatie naar onze website en neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.