Antwoord op de 10 meest gestelde vragen over het spoor 2 traject

In dit artikel geven wij de antwoorden op de 10 meest gestelde vragen over het spoor 2 traject. We beantwoorden deze vragen vanuit het perspectief van zowel de werkgever als de medewerker

1. Wat is het spoor 2 traject?

Tijdens het spoor 2 traject onderzoeken we de re-integratiemogelijkheden buiten de organisatie en gaan we actief op zoek naar werk bij een andere werkgever.

2. Waarom wordt er een spoor 2 traject ingezet?

Vanuit de Wet verbetering poortwachter zijn er een aantal verplichtingen. Het uitgangspunt hierbij is dat tijdige en effectieve acties het verzuim korter maakt. Deze wet verlangt dat werkgever en medewerker zich samen met de arbodienst en/of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen binnen of buiten de huidige organisatie.

3. Wat gaan we doen in het spoor 2 traject?

Een spoor 2 traject bij Puls betekent een individueel traject en maatwerk.

Het traject kun je grofweg opsplitsen in twee delen:

 1. Arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining;
 2. Solliciteren en bemiddelen.

4. Wat is de duur van een spoor 2 traject?

Standaard duurt een spoor 2 traject zes maanden. Hierop zijn twee uitzonderingen:

 • Als er binnen die zes maanden nog geen andere (betaalde) baan is gevonden bij een andere of de eigen organisatie, kan het traject verlengd worden tot het einde van de wachttijd (het einde van het tweede ziektejaar).
 • In het de medewerker erg laag belastbaar is of indien het er vanaf de start van het traject naar uitziet dat de medewerker binnen korte tijd juist kan terugkeren in het werk bij de eigen werkgever, duurt een traject soms maar 3 maanden.

5. Welke sollicitatieactiviteiten kan de medewerker ondernemen?

Tijdens het spoor 2 traject kan de medewerker de volgende sollicitatieactiviteiten ondernemen:

 • Sollicitatie op vacature;
 • Open sollicitatie;
 • Bellen met een werkgever;
 • Langsgaan bij werkgever;
 • Inschrijving bij een uitzendbureau;
 • Een sollicitatiegesprek;
 • Assessment of capaciteitentest.

6. Nieuwe baan gevonden en dan?

In het geval dat een medewerker een nieuwe werkgever vindt binnen het spoor 2 traject, zijn er verschillende mogelijkheden om een dienstverband met de nieuwe werkgever aan te gaan. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om direct een nieuw dienstverband bij de nieuwe werkgever aan te gaan. Maar soms is het voor de medewerker en de nieuwe werkgever bijvoorbeeld prettig om de nieuwe functie eerst goed te testen, zo kunnen de werkgevers en de medewerker kijken of het werk en de belasting passend zijn. Een proefplaatsing, detachering of werkervaringsplek kan dan een uitkomst zijn. Dit betekent voor de eigen werkgever dat je in die periode nog in dienst blijft. Blijkt de functie passend, dan komt de medewerker na een overeengekomen termijn in dienst bij de nieuwe werkgever

7. Wat houdt proefplaatsing, detachering en een werkervaringsplaats in?

 • Proefplaatsing: een proefplaatsing biedt de mogelijkheid aan de medewerker en de nieuwe werkgever om te beoordelen of de functie past, wanneer hier twijfel over bestaat. De proefperiode is gelijk aan de duur van een gewone proeftijd (1 maand). Gedurende deze periode blijft de medewerker in dienst bij de eigen werkgever.
 • Detachering: bij een detachering wordt de medewerker voor een bepaalde tijd ‘uitgeleend’ aan een andere werkgever (inlener), waarbij de arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever (uitlener) geldig blijft.
 • Werkervaringsplek: hier doet de medewerker relevante werkervaring op, eventueel in een andere beroepsrichting. Dit kan nodig zijn om te onderzoeken of de beroepsrichting passend is bij de belastbaarheid of om arbeidsritme op te bouwen en zo de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten.

8. Wanneer word ik beoordeeld door het UWV?

Het UWV beoordeelt in principe aan het einde van je tweede ziektejaar of de medewerker recht heeft op een WIA-uitkering. Mits er reden is voor een vervroegde WIA-beoordeling.

9. Wie is verantwoordelijk voor het re-integratieproces?

Zowel werkgever als medewerker zijn verantwoordelijk. Werkgever is verantwoordelijk voor verloop, monitoring en begeleiding van het re-integratieproces. En als medewerker ben je verantwoordelijk voor het leveren van inspanning gedurende het re-integratieproces.

10. Wat kan ik eraan doen als mijn werkgever en ik in mening verschillen over de re-integratie?

Als de werkgever en medewerker van mening verschillen over de mogelijkheden in de re-integratie dan kunnen zowel de werkgever als de medewerker een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Ook kan de medewerker een second opinion bij de bedrijfsarts aanvragen.

Stel uw vragen over het spoor 2 traject aan Puls

Wilt u meer weten over het spoor 2- traject en wat Puls voor u kan betekenen? Bekijk dan de dienst op de website van Puls of neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Heeft u een van onze andere artikelen over het spoor 2 traject al gelezen? Hierin geven wij antwoord op andere veel gestelde vragen of gaan wij in op obstakels rondom het spoor 2 traject.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.