Aanpassen van het eigen werk, wat is mogelijk volgens de arbeidsdeskundige?

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek kijkt de arbeidsdeskundige van Puls naar alle mogelijkheden voor een medewerker om duurzaam te kunnen re-integreren in het werk. Allereerst met aanpassingen in het eigen werk, want dat is voor zowel werkgever als medewerker over het algemeen het gewenste uitgangspunt. Het onderzoeken van de mogelijke aanpassingen weegt extra zwaar wanneer een medewerker niet in staat is om volledig terug te kunnen keren in het eigen werk. Wat kunt u verwachten?

Terugkeer in het eigen werk als uitgangspunt

Binnen de Wet verbetering Poortwachter staat terugkeer in het eigen werk voorop. Er wordt van een werkgever verwacht dat hij alle mogelijkheden onderzoekt om (gedeeltelijk) terug te kunnen keren in dat eigen werk. Volgens de wet moet het gaan om werkzaamheden die een medewerker naar redelijkheid kunnen worden opgedragen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het eigen werk aan te passen:

  • Het aanbieden van flexibele werktijden;
  • De mogelijkheid om de werktijd zelf in te delen;
  • Niet meer fulltime, maar parttime gaan werken;
  • Bepaalde taken weglaten of taken toevoegen aan de functie;
  • De mogelijkheid tot thuiswerken;
  • Een optimaal ingerichte werkplek.

Als het werk duurzaam is aan te passen dan is dit in het belang van zowel de medewerker als de werkgever. Het eigen werk sluit namelijk het beste aan bij de kennis en vaardigheden van de medewerker. En door een aanpassing kan het verzuim worden verkort. Dit kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Daarnaast kan de medewerker in het eigen werk de grootste bijdrage leveren aan de organisatie. Een duurzame aanpassing van het werk zal ook leiden tot het hoogst mogelijke loonbehoud. En niet onbelangrijk, het voorkomt het risico op instroom in de WIA. Dit laatste heeft altijd grote financiële gevolgen; zowel voor de medewerker, maar ook voor de werkgever. Dit wordt vaak onderschat.

Praktijkvoorbeeld

Het volgende praktijkvoorbeeld laat zien hoe het aanpassen van het eigen werk eruit kan zien:

Een medewerker is beperkt in lopen en staan. Zij kan niet meer traplopen en ook is haar handfunctie verminderd. De medewerker is werkzaam als administratief medewerker. Het lukt haar echter niet meer om op haar kantoor te komen op de tweede etage. Er is geen lift. Ook kan zij niet meer volledig werken met toetsenbord en muis. Het werk wordt op advies van de arbeidsdeskundige aangepast. Er wordt een ruimte ingericht op de begane grond. Ook is de wc op korte afstand en makkelijk te bereiken. Haar auto mag zij naast de ingang van het pand parkeren. Ze krijgt op haar werkplek een aangepaste bureaustoel, een ergonomische muis en toetsenbord en ook wordt er een programma geïnstalleerd waarmee ze de computer met spraak kan bedienen. Daarnaast krijgt ze de mogelijkheid om met hulpmiddelen gedeeltelijk thuis te werken. Op dit moment is medewerker weer volledig werkzaam. Dit door inzet van enkele aanpassingen en de inzet van hulpmiddelen.

Hulpmiddelen en subsidieaanvraag

Bij het maken van aanpassingen en/of de inzet van hulpmiddelen kunnen de kosten erg uiteenlopen. Bij kleine aanpassingen zoals hierboven benoemd zijn de kosten in alle redelijkheid van een werkgever te vragen. Het kan ook voorkomen dat een aanpassing of hulpmiddel hoge kosten met zich meebrengt. Wanneer dit het geval is, kan de werkgever subsidie aanvragen bij het UWV. Ook zijn er hulpmiddelen die mee te nemen zijn in de subsidieaanvraag. Dit kan een autoaanpassing zijn, of een speciale leesbril. In dat geval kan de medewerker hier subsidie voor aanvragen bij het UWV.

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden om het werk van uw medewerker duurzaam aan te passen? De arbeidsdeskundige van Puls geeft u graag advies. U kunt hiervoor telefonisch, per mail of via ons contactformulier contact met ons opnemen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.