20 jaar arbeidsdeskundige: een wereld van verschil

De wereld van de arbeidsdeskundige staat nooit stil. Als werkgever werkt u ongetwijfeld met een arbeidsdeskundige, maar wist u dat de rol door de jaren heen compleet is veranderd? Waar de arbeidsdeskundige er nu is voor re-integratie advies, preventie en als specialist bij werkaanpassing en verzuim, was deze er voorheen vooral op gericht om de instroom van de WAO zo laag mogelijk te houden. Wij nemen u graag mee in de veranderende rol van arbeidsdeskundige tot hoe u deze nu kent.

Van arbeidsdeskundige naar casemanager verzuim

Vanaf 1967 voerde de arbeidsdeskundige de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) uit bij de toenmalige bedrijfsverenigingen. Maar rond de eeuwwisseling werd het werkveld flink uitgebreid. Arbeidsdeskundige Ed van Leuteren, nu 20 jaar in het vak: “Vanaf toen werd de arbeidsdeskundige meer en meer betrokken bij de verzuimbegeleiding. Ondersteuning van de leidinggevende werd een belangrijke taak met als doel om de instroom in de WAO te verminderen.

Door deze verandering werd de arbeidsdeskundige casemanager verzuim. Ook ontstond de functie van interne arbeidsdeskundige bij grotere bedrijven. De arbeidsdeskundige leidde of begeleidde gesprekken bij verzuimsituaties om samen met de medewerker en leidinggevende tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Vaak kon verzuim voorkomen worden door de actieve betrokkenheid van de arbeidsdeskundige bij het bedrijf in de rol van sparringpartner.”

Nieuwe wetgeving

Nu, 20 jaar later, ontwikkelt de rol als arbeidsdeskundige zich door nieuwe inzichten en wetgeving. “Door de vernieuwde privacywetgeving werden de mogelijkheden van de werkgever om het verzuim te begeleiden, beperkt. Mocht de werkgever voorheen vragen naar de beperkingen om zo tot een werkaanbod te komen, door de nieuwe wetgeving is dit niet meer toegestaan. Zodra de medewerker aangeeft geen arbeid meer te kunnen verrichten, is de arbodienst degene die vaststelt of er beperkingen zijn om arbeid te verrichten. De arts of praktijkondersteuner is dan het eerste aanspreekpunt voor de medewerker.

Voorheen vervulde de arbeidsdeskundige meerdere rollen: als casemanager, verzuimcoach, coach  van de leidinggevende voor verzuimgesprekken, de presentator die de wet uitlegt en de vormgever van de verzuimbegeleiding.

De huidige situatie

Anno 2021 stelt de arbeidsdeskundige rondom het eerste jaar vast of de re-integratie die de werkgever heeft gekozen, de juiste is. “Hierdoor moet de arbeidsdeskundige kennis hebben van verschillende vormen van werkaanpassingen om de medewerker zo veel mogelijk te behouden voor het eigen werk. Er zijn talloze voorbeelden te geven van werkplek aanpassingen. Het kennen van die beperkingen kan grote gevolgen hebben voor de medewerker en kan leiden tot de conclusie dat een medewerker het werk kan blijven doen. Het niet kennen hiervan leidt tot een mogelijke andere richting, terwijl dit niet nodig en misschien ook niet haalbaar is. Als het eigen werk niet meer mogelijk is, dan stelt de arbeidsdeskundige door een gedegen onderzoek vast, wat de meest passende re-integratie richting is en welke arbeidsmogelijkheden de medewerker heeft. Hier geldt een grote verantwoordelijkheid, omdat de arbeidsdeskundige hierin toekomstbepalend kan zijn voor de medewerker.”

Van alle ‘markten’ thuis

Ed: “Alle facetten van het arbeidsdeskundig werk, vind ik even interessant en boeiend. De eerdere rol was die van verzuimpartner, de rol van nu is meer de rol van de expert. Voorheen was ik betrokken bij alle stappen in het verzuimdossier, nu kom ik voorbij rondom het eerste jaar en kan ik hierbij een bijdrage leveren aan de arbeid en het inkomen van de medewerker.”

Meer weten?

Wilt u weten een arbeidsdeskundige van Puls kan betekenen voor uw organisatie? Bekijk dan snel onze diensten of neem contact met ons op.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.