Loonwaarde onderzoek

Binnen elke functie wordt er een bepaalde prestatie verwacht. Maar wat nu als een medewerker niet meer voldoet aan deze verwachting, kijkend naar zijn “gezonde gelijke”? Is het dan mogelijk om de loonwaarde vast te stellen? Of is het mogelijk om het loon op de geleverde prestatie aan te passen? Het antwoord is ja!

Doel van een loonwaarde onderzoek

Het doel van een loonwaarde onderzoek is om een reëel beeld te krijgen van de geleverde prestatie van een medewerker in vergelijk met zijn “gezonde gelijke” en op basis hiervan een reële loonwaarde toe te kennen aan deze prestatie. Tijdens het onderzoek worden er door de arbeidsdeskundige diverse vragen beantwoord:

 • Welke kwaliteiten en beperkingen van de medewerker hebben invloed op zijn arbeidsprestatie?
 • Welke hoofdtaken voert de medewerker uit en in welke omvang?
 • Hoe functioneert de medewerker op de aspecten tempo, kwaliteit en inzetbaarheid?
 • Is er een normfunctie?
 • Wat zijn de eisen in de normfunctie op de aspecten tempo, kwaliteit en inzetbaarheid?
 • Wat is de arbeidsprestatie en welk loon is hierbij passend?

Hoe werkt een loonwaarde onderzoek?

Taak-functie-analyse

Tijdens het loonwaarde onderzoek maakt de arbeidsdeskundige een taak-functie-analyse waarbij er uit wordt gegaan van een zogenaamde normfunctie of normtaak. Dit betekent dat er per taak een norm wordt vastgesteld. Hierbij wordt gekeken naar wat de waarden zijn voor tempo* (T), kwaliteit* (K) en inzetbaarheid* (I). De arbeidsdeskundige onderzoekt de prestatie van de medewerker zich verhoudt tot de prestatie van zijn “gezonde gelijke”. Dit doet de arbeidsdeskundige door het vermenigvuldigen van de prestatie op een taak (T*K*I) met de tijd die daar aan besteed wordt (U). Op deze manier wordt de deelprestatie berekend die aangeeft in welke mate een taak bijdraagt aan de loonwaarde.

De stappen van een loonwaarde onderzoek

De arbeidsdeskundige heeft aansluitend na elkaar:

 • een gesprek met de werkgever, ± 60 minuten (inclusief werkplekbezoek)
 • een gesprek met de medewerker, ± 60 minuten
 • een gezamenlijk gesprek, 10-60 minuten (optioneel)
 • conceptrapportage wordt opgesteld door de arbeidsdeskundige
 • wijzigingen worden verwerkt in de conceptrapportage
 • herziene conceptrapportage wordt opnieuw naar medewerker en werkgever gemaild.
 • Definitieve rapportage wordt naar werkgever en medewerker gemaild.

De gesprekken vinden plaats op locatie van de werkgever. Na deze gesprekken zal de arbeidsdeskundige zijn of haar bevindingen verwerken in een rapportage.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.