Arbeidsdeskundig onderzoek ERD / ZW en WGA

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt, krijgt u te maken met de ‘Wet Verbetering Poortwachter’. In deze wet zijn allerlei stappen beschreven die werkgever en medewerker, gedurende 2 jaar, samen moeten doorlopen. Wanneer een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, komt na de WIA keuring na twee jaar in aanmerking voor een uitkering volgens de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De werkgever betaalt hier maximaal tien jaar de kosten voor. Voor dit financiële risico is een werkgever standaard verzekerd bij UWV. Maar een werkgever kan er ook voor kiezen om dit financiële risico zelf te dragen middels het sluiten van een verzuimverzekering. De werkgever is dan “eigenrisicodrager”.

De werkgever als Eigenrisicodrager 

Dit betekent dat de (ex-)werkgever ook na het doorlopen van de ‘Wet Verbetering Poortwachter’ en het beëindigen van het dienstverband, verantwoordelijk blijft voor de re-integratie van zijn (ex-)medewerker als deze in de Ziektewet en/of in de WGA zit. Eén van de re-integraties stappen kan  het inzetten een arbeidsdeskundig onderzoek Eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WGA zijn.

Hierin weegt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden voor passend werk bij de eigen werkgever (spoor 1) en passend werk bij een andere werkgever (spoor 2) af. Dit doet een arbeidsdeskundige aan de hand van de belastbaarheid van de medewerker, deze gegevens worden door de (bedrijfs)arts aangeboden, en de belasting van de functie. Het arbeidsdeskundig onderzoek Eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WGA wordt meestal 42 weken na de WIA beoordeling ingezet. Tijdens het onderzoek geeft de arbeidsdeskundige antwoord op de volgende vragen:

  • Kunt u terugkeren naar uw voormalige eigen werk bij uw (ex-)werkgever?
  • Kan uw voormalige eigen werk bij uw (ex-)werkgever worden aangepast?
  • Kunt u re-integreren in ander werk bij uw (ex-)werkgever?
  • Zijn er mogelijkheden op de arbeidsmarkt om u naar ander werk bij een andere werkgever te begeleiden?

Hoe werkt een arbeidsdeskundig onderzoek Eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WGA?

Dit onderzoek lijkt veel op het Arbeidsdeskundige onderzoek wat rond 1 jaar verzuim plaats vind. De arbeidsdeskundige brengt de ‘belasting’ van het voormalige eigen werk en eventuele andere functies bij uw (ex-)werkgever in kaart. De belasting van deze functies wordt afgezet tegen de beperkingen in het belastbaarheidsprofiel (IZP of FML). Dit wordt een weging genoemd. Op basis van deze weging geeft de arbeidsdeskundige een advies over de vervolgstappen voor re-integratie.

Tijdens het onderzoek heeft de arbeidsdeskundige aansluitend een gesprek middels videobellen met de (ex-)werkgever van ongeveer 30 tot 60 minuten inclusief een werkplekonderzoek en een gesprek met de (ex-)medewerker van ongeveer 30 tot 60 minuten. Indien gewenst vind er ook een gezamenlijk gesprek tussen de arbeidsdeskundige, (ex-)werkgever en (ex-)medewerker plaats. Op basis van deze gesprekken en bevindingen wordt er een conceptrapportage opgesteld door de arbeidsdeskundige van Puls. Eventuele wijzigingen worden verwerkt en verstuurd naar de werkgever en medewerker.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.